JavaScript Масиви

Масиви – це тип даних, який може містити багато значень. Іншими словами, змінна типу масив – це змінна, яка містить в собі не одне значення (як було раніше), а багато значень одночасно.

Загальний вигляд створення масиву в JavaScript такий:
var name = new Array (value_1, value_2, …, value_n);

Таким чином, змінна з імям “name” містить в собі масив зі значеннями: value_1, value_2, …, value_n. Звертатися до масиву треба так:
name [i];

Тобто пишеться імя масиву, а в квадратних дужках вказується порядковий номер масиву. Причому, нумерація починається з нуля. Тобто перший елемент має індекс 0.

Давайте створимо і виведемо другий елемент масиву.
var arr = new Array (3, 4, 0, true, “string”);
document.write (arr [1]);

Запустивши цей скрипт, у нас у вікні браузера з’явиться 4. Тепер давайте виведемо весь масив у вікно браузера:
for (i = 0; i <arr.length; i ++)
document.write (arr [i]);

Для того, щоб вивести весь масив можна скористатися циклом. Тут ми перебираємо змінну i від 0 до довжини масиву (arr.length – це властивість, яке містить довжину масиву arr). Потім ми виводимо елемент масиву, вказавши змінну ітерації – i.

Давайте тепер ми вирішимо таку задачу: користувач послідовно вводить 5 чисел, які ми вводимо в масив, а потім виводимо його в вікно браузера.
var arr = new Array ();
for (i = 0; i <5; i ++)
arr [i] = prompt ( “Введіть” + (i + 1) + “-е число”);
for (i = 0; i <arr.length; i ++)
document.write (arr [i]);

Спочатку ми створюємо змінну, яка відповідає за масив. Далі ми в циклі запитуємо у користувача по черзі 5 чисел. А потім в циклі виводимо отриманий масив в браузер.

Ця вся теорія по створенню масивів в JavaScript. Тепер я Вам раджу закріпити отриманий матеріал і спробувати вирішити таке завдання: користувач вводить послідовно 5 чисел, які потім поміщаються в масив. Потім створити функцію, яка приймає як параметр масив і повертає максимальний елемент в масиві. Виведіть максимальний елемент масиву, використовуючи створену Вами функцію.

Успіхів!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

One thought on “JavaScript Масиви

Залишити коментар